Permonium, jedinečné spojení výrobní firmy, historie a zábavy:
Strojírna Oslavany
Těžní věž Kukla
Permoniště
Duhový svět
Permonium

Temnosvět

Zvládnete projít štolou, naložit uhlí do vozíčků prostřednictvím rumpálu a vytěžit drahokamy v dole? V městečku Permoníků to skutečně žije!

V Ku(k)lírně uvidíte malého Permínka, ale můžete pohoupat postýlky s právě vykuklenými permonínky.

Hlídači čaroděje Černoboha stráží velká vrata, za nimiž se nalézá Dýmoviště – laserové bludiště, kterým projdou jen ti nejšikovnější a nejstatečnější z Vás. Vy ostatní můžete projít východem pro strašpytle. Narazíte při tom na Zával s uvězněným horníkem a projdete kolem Čaroskrýše, ve které čaroděj Černoboh přebývá.

Atrakce v Temnosvětě

Čaroskrýš

Příbytek čaroděje Černoboha, kam se vrací jen tehdy, pokud nejsou v podzemí žádní návštěvníci.

Důl

Systém důlních lešení, kladek s rudou, uhlím a diamanty. Rozpohybuj je pomocí kliky!

Dýmoviště

Laserové bludiště se dvěma hlídači. Projdi trasu bez přerušení laserového paprsku.

Ku(k)lírna

Vykulení malých permonínků – vznik nového života. Pohoupej si je v kolébkách!

Městečko

Život permonů v podzemí – po práci legraci. Roztoč kliku a městečko permoníků ožije.

Nástupiště

Stěna plná hornin a kovů. Poznáš, jaké to jsou?

Rumpál

Naplň kamením korbu na dopravníku, klikou ji vyvez nahoru a vysyp do zásobníku. Sleduj, co se stane!

Štola 

Nasaď helmu a pohybuj se ve stísněném prostoru jako horník.

Tavírna

Ukázka zpracování vytěžených kovů. Použij dmýchadlo a rozfoukej vysoké pece.

Zával

I důlní neštěstí je součást hornického života. Pohled do štoly po sesuvu a povolení výdřevy.

Temnosvět

Zvládnete projít štolou, naložit uhlí do vozíčků prostřednictvím rumpálu a vytěžit drahokamy v dole? V městečku Permoníků to skutečně žije!

V Ku(k)lírně uvidíte malého Permínka, ale můžete pohoupat postýlky s právě vykuklenými permonínky.

Hlídači čaroděje Černoboha stráží velká vrata, za nimiž se nalézá Dýmoviště – laserové bludiště, kterým projdou jen ti nejšikovnější a nejstatečnější z Vás. Vy ostatní můžete projít východem pro strašpytle. Narazíte při tom na Zával s uvězněným horníkem a projdete kolem Čaroskrýše, ve které čaroděj Černoboh přebývá.

Atrakce v Temnosvětě

Čaroskrýš

Příbytek čaroděje Černoboha, kam se vrací jen tehdy, pokud nejsou v podzemí žádní návštěvníci.

Důl

Systém důlních lešení, kladek s rudou, uhlím a diamanty. Rozpohybuj je pomocí kliky!

Dýmoviště

Laserové bludiště se dvěma hlídači. Projdi trasu bez přerušení laserového paprsku.

Ku(k)lírna

Vykulení malých permonínků – vznik nového života. Pohoupej si je v kolébkách!

Městečko

Život permonů v podzemí – po práci legraci. Roztoč kliku a městečko permoníků ožije.

Nástupiště

Stěna plná hornin a kovů. Poznáš, jaké to jsou?

Rumpál

Naplň kamením korbu na dopravníku, klikou ji vyvez nahoru a vysyp do zásobníku. Sleduj, co se stane!

Štola 

Nasaď helmu a pohybuj se ve stísněném prostoru jako horník.

Tavírna

Ukázka zpracování vytěžených kovů. Použij dmýchadlo a rozfoukej vysoké pece.

Zával

I důlní neštěstí je součást hornického života. Pohled do štoly po sesuvu a povolení výdřevy.

Permoniště v kostce